27 April, 2013

Maulud Diba'ie di Darul Ulum

Daripada Anas b. Malik, daripada Nabi صلى الله عليه وسلم telah bersabda:

 "(Seseorang kamu tidak beriman (masih tidak sempurna Iman) sehingga Allah dan Rasul-NYA lebih disayanginya (dicintainya) daripada apa yang selain kedua-dua itu (Allah dan Rasul-NYA)...)" 

[Musnad Ahmad No.13991, Sheikh Shu'aib al-Arnouth menilai: Isnadnya Sahih mengikut Syarat Al-Bukhari dan Muslim]


Alhamdulillah merupakan program wajib bagi pelajar Darul Ulum Al-Islamiyyah pada setiap Jumaat malam untuk menanamkan rasa cinta kepada Baginda Rasulullah dengan bacaan Maulud Dibai'e.Kami dambakan cintamu Ya Rasulullah..Amin Ya Rabb..