03 September, 2013

Pondok Darul Ulum


Maahad Darul Ulum Al Islamiyyah telah membina dua buah pondok berkonsepkan taman alam semulajadi bernilai hampir RM8500 dan sebahagiannya adalah hasil sumbangan orang ramai . Pondok ini mempunyai fungsi termasuklah sebagai tempat pelajar2 Tahfiz merehatkan fikiran dan dapat membaca Al-Quran dengan fikiran yg lapang .

No comments:

Post a Comment