01 October, 2012

Solat Tanpa Mengira Tempatbersolatlah di mana sahaja kita berada ... tiada alasan untuk kita meninggalkan solat ....

No comments:

Post a Comment